Maatregelen i.v.m. Coronavirus (COVID-19)

Voor meer informatie klik hier

Visie

De tandheelkundige branche is aan veranderingen onderhevig. Naast continue ontwikkeling van de zorg op zich, zorgen vrije prijsvorming, strengere regelgeving en een steeds kritischer wordende cliënt er voor dat de tandheelkundige zorg zich op meerdere fronten ontwikkelt. Binnen deze veranderende markt wil TCA het pad dat het een aantal jaren geleden al is ingeslagen optimaliseren. Dat houdt in: brede, hoogwaardige tandheelkundige zorg aan blijven bieden en zich als organisatie hierin continue blijven ontwikkelen en groeien.

Hierin is er alle aandacht voor de cliënt, de behandelaar, de behandeling, het team en duurzaamheid. Opgedane kennis wordt te allen tijde binnen de organisatie overgedragen. Continue verbetering en optimalisatie van deze onderwerpen vormt een doelstelling voor TCA.

Binnen de branche heeft TCA een voorsprong in vergelijking met veel collega praktijken. TCA wilt deze voorsprong blijven behouden en benchmark zijn binnen de branche. Hierin heeft het een open houding om zowel voorbeeld te zijn en voorbeeld te nemen aan haar omgeving.

Het is een feit dat de cliënt steeds kritischer wordt. De cliënt beschikt over meer informatievoorzieningen, is kritischer op haar bestedingen en wil te allen tijde de beste keuze maken. TCA stelt zichzelf als doel om informatie te blijven inwinnen van haar cliënten en haar diensten af te blijven stemmen op de behoeften van de cliënt. TCA zal inzicht geven in haar bedrijfsuitvoering en eerlijke, hoogwaardige zorg aanbieden, met aandacht en respect voor de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Binnen alle activiteiten en processen van de TCA is er aandacht voor duurzaamheid. Voor TCA betekent dat respectvol omgaan met de medemens en haar omgeving evenals met de relaties met onze partners in business.

Tandheelkundig Centrum Molenvliet - All Rights Reserved - Ontwerp Bizway / DCS