Uitslag patiënten enquête

In juni 2016 hebben wij een enquête gehouden onder (een deel) van onze patiënten.

De resultaten van deze patiënten enquête zijn verwerkt. We zijn trots om te mogen concluderen dat onze praktijk op alle fronten (bereikbaarheid, afspraken maken, de praktijk in zijn algemeenheid, zorgverlening tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten, betalingen/Famed) gemiddeld een 8+ scoren.

Als verbeterpunten kwamen naar voren:

- Het creëren van meer parkeerplekken voor fietsen Dit punt is inmiddels gerealiseerd.

- Meer privacy bij de balie door minder te bellen/praten frontoffice. Vanaf heden proberen we hiermee zoveel als mogelijk de communicatie (telefoonverkeer) via de backoffice te laten verlopen.

- Het niet ontvangen van “nul-nota’s” doordat de zorgverzekeraar deze al volledig heeft vergoed. Famed stuurt dan namelijk geen nota meer. Op dit moment is het niet mogelijk om via Famed een “nul-nota” naar de patiënten te versturen. Er is een verzoek aan het management van Famed gedaan om dit digitaal te gaan realiseren.

Het maken van vervolgafspraken bij behandelaren. Patiënten geven aan dat ze vaak lang moeten wachten voordat ze terecht kunnen voor een vervolgafspraak. Dit heeft alles te maken met de volle agenda’s. Door de reeds ingevoerde patiëntenstop hopen we dat er in de komende periode meer ruimte in de agenda’s zal ontstaan.

Tandheelkundig Centrum Molenvliet - All Rights Reserved - Ontwerp Bizway / DCS