Nieuwsarchief

Publicatierapport Enquête. In 2012 heeft Tandheelkundig Centrum Molenvliet een enquête gehouden onder haar cliënten om inzicht te krijgen in haar meningen en bevindingen. De resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in dit publicatierapport.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekkingen tot dit onderzoek of de resultaten ervan, richt u zich dan tot de praktijkmanager Judith Lagerwerf. U kunt daarvoor het algemene telefoonnummer gebruiken, te weten 0172 430221.

Uw kroon is goud waard

Tandheelkundig Centrum Molenvliet steunt het Rode Kruis en daarmee... - meer over dit onderwerp

Tandheelkundig Centrum Molenvliet - All Rights Reserved - Ontwerp Bizway / DCS