Maatregelen i.v.m. Coronavirus (COVID-19)

Voor meer informatie klik hier

16-, en 17-jarigen

Bij kinderen en jongeren tot 16 jaar ontvangen de ouders de factuur, vanaf 16 jaar ontvangt de jongere een eigen factuur.

Omdat jongeren vanaf 16 jaar zelfstandig een behandelovereenkomst kunnen aangaan, krijgen zij een eigen rekening. Zij hebben namelijk ook zelf recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de tandarts. Dat medisch beroepsgeheim geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

De kosten voor een tandheelkundige behandeling van een patiënt van 16 jaar en ouder mogen daarom niet terechtkomen op een zogenoemde verzamelrekening, waar ook gegevens van de ouders of andere familieleden op staan. De patiënt krijgt een eigen rekening die persoonlijk aan hem gericht is. Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 7:447). Deze handelwijze voldoet aan de actuele privacywetgeving die wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Alleen als 16- of 17-jarigen daarvoor expliciet toestemming geven, mag de nota toch naar de ouders.

Tandheelkundig Centrum Molenvliet - All Rights Reserved - Ontwerp Bizway / DCS