Maatregelen i.v.m. Coronavirus (COVID-19)

De kosten voor het verlenen van goede en veilige mondzorg zijn enorm gestegen. De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft besloten, dat bij de behandeling van patiënten, een aanvullende zorgcode gedeclareerd mag worden om deze kosten gedeeltelijk te dekken. Beoogd wordt hiermee de mondzorg op een veilige manier te kunnen continueren. Het betreft code C88 (€4,26). Voor meer informatie klik hier
Gezondheidsvragenlijst

Uw gezondheidstoestand en eventuele geneesmiddelen die u gebruikt zijn van groot belang bij de tandheelkundige behandeling. Daarom dient uw tandarts hiervan op de hoogte te zijn. Wij verzoeken u om deze lijst nauwkeurig in te vullen. Deze lijst is vertrouwelijk en valt onder het medisch beroepsgeheim.

Page 1 of 4
Deel 1 - persoonlijke gegevens
1. Voornaam *
2. Achternaam*
3. Geslacht*
   
4. Geboortedatum*
     
5. BSN nummer
6. Verz. Maatschappij
7. Verz. Nummer

Tandheelkundig Centrum Molenvliet - All Rights Reserved - Ontwerp Bizway / DCS